Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi Erdem Sitesi A1 Blok No: 12/1A Zemin Kat Balıkesir/Altıeylül
0 532 703 10 32 / 0 266 22 11 888

PSİKOTEKNİK BELGESİ OLMAYANLARA CEZAİ İŞLEM

PSİKOTEKNİK BELGESİ OLMAYANLARA CEZAİ İŞLEM

Karayolu Taşıma Yönetmeliği 60. maddesi ‘e’ bendine göre profesyonel sürücülerin, Psikoteknik Değerlendirme sonucu Psikoteknik Belgesi almaları zorunludur. Aynı yönetmeliğin 73’üncü maddesine göre bu değerlendirmeyi yaptırmayan sürücüleri çalıştıran firmalar için para cezası, yetki belgesinin iptali ile ceza koşulları belirtilmiştir.

Buna aykırı hareket edenlere, yönetmeliğin 73. maddesi gereğince 5 ihtar ve 800 TL para cezası verilmektedir.İhtarların toplamı 50 adede ulaştığında ve bu ihtarlar kaldırılmadığında firmanın yetki belgesi iptal edilir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği 73 Madde’de de şöyle belirtilmiştir.

b) İhtarlar:

Bu Yönetmeliğin;

17 nci maddesinin (d) bendinin (8) ve (9) uncu paragraflarına aykırı hareketle karayolu alt yapısına zarar veren ve bu nedenle trafik ve yol güvenliğini tehlikeye sokan taşımacılara her yapmış olduğu ihlalle ilgili olarak beş ihtar,

İhtarların veriliş tarihinden itibaren ilgilinin doksan gün içerisinde Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak, verilen ihtarların paraya çevrilebilmesi için her ihtar için 100 TL  olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde ihtarlar kaldırılır. Bu doksan günlük süre içinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen ihtarlar kaldırılmaz.

Bu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

Yukarıdaki fıkraya göre kaldırılmayan ihtarların toplam sayısı 50 adede ulaşınca ilgilinin yetki belgesi iptal edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir