Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi Erdem Sitesi A1 Blok No: 12/1A Zemin Kat Balıkesir/Altıeylül
0 532 703 10 32 / 0 266 22 11 888

PSİKOTEKNİK VE EHLİYET İADESİ

PSİKOTEKNİK VE EHLİYET İADESİ

Merkezimiz ehliyetine el konulan sürücüler (100 ceza puanı, alkol, hız) için gereken psikoteknik muayene raporunu vermektedir.

Karayolları Trafik Kanununa Göre Hangi Durumlarda Ehliyetime El Konulur?

Ceza puanı aşımı

MADDE 118: Kanunun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir.

Aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir.

Alkol, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin etkisi altındayken araç sürme

MADDE 48: Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır.

Yönetmelik ile belirlenen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin, suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; birinci defasında sürücü belgeleri altı ay süreyle geri alınır ve haklarında para cezası uygulanır. İkinci defasında sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır ve tekrar para cezası uygulanır ve bu sürücüler Sağlık Bakanlığınca, esas ve usulleri Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar. Eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir. Üç veya üçten fazlasında ise, sürücü belgeleri beş yıl süreyle geri alınır ve altı aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ile birlikte hafif para cezası uygulanır. Ayrıca psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar. Bu psikoteknik değerlendirme ve psikiyatrik muayene sonrası uygun görülenlere, ehliyetlerine el konulma süresi dolduğunda sürücü belgeleri iade edilir.

Hız ihlali

MADDE 51: Sürücüler aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorundadırlar.

Hız sınırlarını %30’dan fazla aşmak suretiyle ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile geri alınır. Süresi sonunda psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonunda sürücü belgesini geri almasına mani hali olmadığı olmadığı anlaşılan sürücülerin belgeleri iade edilir.

Tags: , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir